Van horeca tot nagelsalon

Van horeca tot nagelsalon

Maatwerk is een grote troef. Dit biedt technisch en praktisch vele voordelen. Zeker als de ruimte daardoor volledig kan worden benut, of werkgewoontes en handelingen vergemakkelijkt. Maar dit is een complex gebeuren. Gelukkig heeft BHI Roesbeke ervaring in zeer uiteenlopende zaken en thema’s. (Traiteurzaak Gustoso, nagelstudio Elli Enté, AXA bank, kapsalons…)
  Bar de Q
  Artspraktijk Van Hoorebeke